Dievo Gailestingumo Institutas
main

Mes esame pasauliečių moterų pašvęsto gyvenimo institutas, veikiantis Lenkijoje, JAV, Italijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje.

Mes bendruomeninio gyvenimo neturime. Bandome keisti pasaulį iš vidaus per maldą, darbą ir liudijimą. Visas moteris, kurios jaučia pašaukimą pašvęstam gyvenimui, bet tuo pačiu metu norinčias gyventi ir dirbti sekuliariame pasaulyje, išlaikant glaudų ryšį su savo šeimomis, kviečiame susipažinti su mūsų gyvenimo būdu.

Dievo gailestingumo kilmė ir istorija.


image 1

Św. Siostra Faustyna

image 2

bł. ks. Michał Sopoćko

image 2

Ludmiła Roszko

Pagrindiniai Dievo Gailestingumo Instituto globėjai yra Švenčiausioji Dievo Motina ir Šv. Faustina.

Mūsų įkūrėjas yra palaimintasis kun. Mykolas Sopočko, Šv. Faustinos nuodėmklausys ir bendraįsteigėja Liudmila Roško, palaimintojo Mykolo Sopočkos dvasinė dukra.

Instituto ištakos buvo Antrojo Pasaulinio karo metais, kada Stepono Batoro universiteto studenčių grupelė, taip vadinamas "pirmasis šešetas", slapčia padedant palaimintajam kunigui M. Sopočko ieškojo galimybės įkurti kongregaciją, paremtą Jėzaus dieviškojo gailestingumo skelbimu pagal Šv. Faustinos Kovalskos regėjimą. Jau nuo pirmos grupelės atsiradimo buvo pastebimos dvi pagrindinės kryptys: pirmoji kaip kongregacijos ateitis, o antroji, siekianti pašvęsto gyvenimo ir pasiliekanti pasaulyje.

Viena iš "pirmojo šešeto" Vilniuje Liudmila Roško (bendraįsteigėja ir pirmoji Dievo Gailestingumo Instituto prezidentė) persikėlė į Torunę ir pradėjo dirbti Nikolajaus Koperniko universitete. Ten jai pavyko gailestingojo Jėzaus idėja patraukti ir daugiau žmonių. Susitikimas su palaimintuoju Mykolu Sopočko Myslibuše 1948 metų rugpjūčio mėn. "pirmajam šešetui" buvo labai reikšmingas. Perskaitęs popiežiaus Pijaus XII Apaštalinę Konstituciją Provida Mater Ecclesi, išleistą 1947 ir tapusią pagrindu katalikiškiems pašvęstojo gyvenimo pasauliečių institutams, palaimintasis Mykolas Sopočko iš "pirmojo šešeto" suformavo dvi bendruomenes: Gailestingojo Jėzaus seserų kongregaciją ir Dievo Gailestingumo Institutą.

Palaimintasis Mykolas Sopočko - Instituto steigėjas - ėjo profesoriaus pareigas pagrindinėje Baltstogės arkivyskupijos seminarijoje. Liudmila Roško ir brolis Leonas Novakas (vyskupo padėjėjas), tapo atsakingi už tolesnį Instituto kūrimą ir pirmųjų narių formaciją. Leono Novako dėka Institutas augo greitai. 1958-aisiais metais dalyvaujant Lenkijos arkivyskupui Stefanui Višnevskiui Institutas šventė savo dešimtąjį jubiliejų. Nepaisant problemų susijusių su stalinizmu, areštais, teismais 1960-aisiais ir keleto narių nuteisimo kalėti už dalyvavimą nelegalioje organizacijoje, nauji nariai jungdavosi ir naujos grupės kurdavosi įvairiuose miestuose.

1986-aisiais Kulmo vyskupas kunigas Marijus Pžykutskis išleido dekretą, kurio dėka neoficialus bendruomenės statusas buvo pakeistas į oficialųjį.

1988-aisiais Brazilijoje vyskupas Edvardas Zielskis įkūrė Dievo gailestingumo bendruomenę, kuri 1993-aisias Floridos vyskupo Česlavo Stanulos oficialiai buvo patvirtinta kaip religinė bendruomenė.

1997-aisiais abi bendruomenės susijungė, Pašvęstojo gyvenimo Institutas ir apaštalinio gyvenimo bendruomenė sugebėjo įgyti Nihil Obstat statusą, pavirtintą Torunės vyskupo A. Suski dekretu. Šis vyskupas Dievo Gailestingumo Institutą sukūrė kaip sekuliarų pašvęstojo gyvenimo institutą paremtą diacezine teise 1998 m. kovo 4 d.

Tais pačiais metais Institutas išsirinko savo globėja Šv. Faustiną. Šiuo metu Instituto nariai gyvena ir veikia Lenkijoje, Brazilijoje, JAV, Italijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje.