Dievo Gailestingumo Institutas
main

Mes esame pasauliečių moterų pašvęsto gyvenimo institutas, veikiantis Lenkijoje, JAV, Italijoje ir Ukrainoje.

Mes bendruomeninio gyvenimo neturime. Bandome keisti pasaulį iš vidaus per maldą, darbą ir liudijimą. Visas moteris, kurios jaučia pašaukimą pašvęstam gyvenimui, bet tuo pačiu metu norinčias gyventi ir dirbti sekuliariame pasaulyje, išlaikant glaudų ryšį su savo šeimomis, kviečiame susipažinti su mūsų gyvenimo būdu.

Dievo Gailestingumo instituto misija


image 3

Dievo Gailestingumo instituto misija yra glaudžiai susijusi su pal. kun. M. Sopočko misija ir Jėzaus Dievo gailestingumo atskleidimu, kurį gavo Šv. Faustina Kovalska.

Dievo gailestingumo idėja - kaip Instituto pagrindas - įvykdoma ir konsekracija, ir pasaulietiškumu tuo pačiu metu.

Mūsų tikslas yra šlovinti Dievo Gailestingumą malda, pašvęstuoju gyvenimu ir gailestingumo darbais; taip pat skelbti ir skatinti Dievo gailestingumo šlovinimą aplinkoje, kurioje mes gyvename ir dirbame. (IMB Konstitucija, 9 str.).

Pagrindine priemone atlikti šią užduotį yra įžadai gyventi pagal evangelinius patarimus, malda ir Eucharistija. Artimas ryšys su Mergele Marija - Gailestingumo Motina – mūsų dvasiniam gyvenimui yra gyvybiškai svarbus.

Atsakydamos į Jėzaus gailestingą meilę, mes siekiame sukurti asmeninį, nuoširdų ryšį su Jėzumi atliekant konsekracijos pasižadėjimus, išreiškiant visišką savo pasitikėjimą Juo, kad žodžiai "Jėzau, pasitikiu Tavimi" taptų Instituto narių dvasiniu pagrindu. (IMB Konstitucija, 15 str.).

Mūsų formacija remiasi Biblija, Šv. Faustinos dienoraščiu, pal. kun. M. Sopočko raštais, dabartiniais Katalikų Bažnyčios dokumentais. Taip pat laikome svarbiomis popiežiaus enciklikas ir bules: Jono Pauliaus II (Dives in Misericordia), Benedikto XVI (Deus Caritas Est) ir Pranciškaus (Misericordiae Vultus).

Kiekvienos narės gyvenimas turėtų būti siekimu apaštalauti gailestingumo dvasia, kuris išplaukia iš intensyvaus asmeninio dvasinio gyvenimo. IMB narė negali abejingai praeiti pro kažką, kam reikia materialinės ar dvasinės pagalbos, sekdama Gailestinguoju Jėzumi ir vedina Jo meilės, ji turėtų daryti gera veiksmu, žodžiu ar malda. Geri darbai, kuriuos darome kitiems, yra tikras gailestingosios meilės aktas. Kai tai darome, mes giliai tikime, kad mes taip pat gauname gera iš asmens, kuriam padedame (Remiantis Jono Pauliaus II Dives in Misericordia).