Dievo Gailestingumo Institutas
main

Mes esame pasauliečių moterų pašvęsto gyvenimo institutas, veikiantis Lenkijoje, JAV, Italijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje.

Mes bendruomeninio gyvenimo neturime. Bandome keisti pasaulį iš vidaus per maldą, darbą ir liudijimą. Visas moteris, kurios jaučia pašaukimą pašvęstam gyvenimui, bet tuo pačiu metu norinčias gyventi ir dirbti sekuliariame pasaulyje, išlaikant glaudų ryšį su savo šeimomis, kviečiame susipažinti su mūsų gyvenimo būdu.

Dievo Gailestingumo Instituto formacija


image 3

Formacija - tai asmeninio augimo procesas ir pasirengimas sekti Jėzumi pagal Dievo valią, vadovaujant Šventajai Dvasiai tam, kad parodytume meilę pasauliui.

Formacija turi giliai persmelkti asmens vidų tam, kad kiekvienas pasirinkimas daugiau ar mažiau atspindėtų džiaugsmingą priklausymą Dievui. Instituto nariai praeina dviejų pakopų formaciją su vadovu, grupelės vadovu arba deleguotu asmeniu.

 • PIRMA PAKOPA
 • Užtrunka du metus ir yra skirta atpažinti pašvęstojo gyvenimo pašaukimą pasaulyje, sustiprinti asmeninį ryšį su Dievu, priimant Šventosios Dvasios vedimą ir mokantis Dievo gailestingumo. Kandidatės palaipsniui skatinamos gyventi evangeliniais patarimais ir įsijungti į Instituto bendruomenę.

  Bandomasis laikotarpis pasibaigia priimant laikinuosius įžadus (skaistumo, neturto ir paklusnumo) vieneriems metams.

 • ANTRA PAKOPA

 • Antra pakopa užtrunka šešis metus, kiekvienais metais duodami skaistumo, paklusnumo ir neturto įžadai. Tikslas yra parengti kandidatę priimti amžinuosius įžadus. Dėmesys sutelkiamas į asmeninį santykį su gailestinguoju Dievu Švenčiausioje Trejybėje, priimant dievišką gailestingumą, prisiimant apaštalavimą, ugdantis tinkamą nuostatą į pasaulį, praktikuojant evangelinius patarimus ir aktyviai dalyvaujant Instituto gyvenime.

  Šiame etape kandidatės pasižada įgyti pasirinktos formos religinį išsilavinimą (pvz., teologijos studijas, įgyti dvasingumo ar religines žinias). Pakopa baigiasi priimant amžinuosius įžadus.

 • TOLESNĖ FORMACIJA

 • Nuo tada narė tampa atsakinga už savo tolesnę formaciją, kuri tęsiasi iki mirties. Tai reiškia, kad ji turi išlikti ištikima gautoms dovanoms, nuolat atsiversti ir vis stipriau sekti Jėzumi taikant evangelinius patarimus ir gailestingumą savo darbuose.

  Tobulėjant dvasiškai įžadų pagalba narė tobulėja ir savo asmeninėje ir profesinėje srityje. Tam kad narė pilnai būtų ištikima savo duotiems įžadams, būtina visiškai atsiduoti Dievo valiai, sekant Švenčiausios Mergelės Marijos pavyzdžiu ir pasisemti jėgų maldoje.