Dievo Gailestingumo Institutas
main

Mes esame pasauliečių moterų pašvęsto gyvenimo institutas, veikiantis Lenkijoje, JAV, Italijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje.

Mes bendruomeninio gyvenimo neturime. Bandome keisti pasaulį iš vidaus per maldą, darbą ir liudijimą. Visas moteris, kurios jaučia pašaukimą pašvęstam gyvenimui, bet tuo pačiu metu norinčias gyventi ir dirbti sekuliariame pasaulyje, išlaikant glaudų ryšį su savo šeimomis, kviečiame susipažinti su mūsų gyvenimo būdu.

Ištekėjusių moterų ir našlių dalyvavimas instituto veikloje


image 3

Be nuolatinių narių, kurios gyvena celibate pagal evangelinius patarimus, į instituto veiklą gali įsijungti ištekėjusios moterys ir našlės.

Ištekėjusi moteris gali įsijungti į institutą gavusi savo sutuoktinio sutikimą.

Ištekėjusios moterys ir našlės įgyvendina Gailestingumo misiją pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, vienybėje su Švenčiausiaja Mergele Marija - Gailestingumo Motina.

Jos tampa susijusios su Institutu per savo įžadus gyventi pagal evangelinius patarimus, kurie duodami vieneriems metams ir kasmet kartojami.

Laikinieji skaistumo, neturto ir paklusnumo įžadai duodami atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises (vyrų, vaikų ar kitų šeimos narių).

Įžadai turi prisidėti prie narės tobulumo siekio savo santuokoje, profesiniame gyvenime, jos dvasiniame augime ir vystimesi. Kad galėtų ištikimai įžadus įvykdyti, svarbu visiškai paklusti Dievo valiai sekant Švenčiausiosios Mergelės Marijos pavyzdžiu ir gauti jėgų iš maldos.

Ištekėjusių moterų ir našlių, prijaučiančių institutui, formacija yra atliekama ugdymo grupėse grupės vadovui vadovaujant susitikimų metu, rekolekcijų metu, dalyvaujant instituto gyvenime ir veikloje.

Prijaučiančiosios instituto veiklai įsijungia į Bažnyčios misiją, kad šventintų ir keistų pasaulį iš vidaus, nešdamos meilės dvasią, tiesą ir teisingumą kasdienybėje.

Pagrindinė jų veikimo erdvė yra šeima. Visų pirma jos turėtų būti tobulos žmonos ir mamos, besirūpinančios savo namais, vaikais.

Galimybėms leidžiant gali užsiimti apaštališka veikla. Visa jų apaštalinė veikla turėtų būti įkvėpta Dieviško Gailestingumo Misijos ir Gailestingojo Jėzaus pavyzdžio.

Našlės turi galimybę tapti pilnomis IMB narėmis priimant celibatą ir gyvenant evangeliniais patarimais, atitinkant visas instituto sąlygas.