INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.


"Niech nikomu nie odmówię swego serca"(Dzienniczek 163)

image 2

Uczynki miłosierdzia
co do duszy

Grzesznych upominać

Nieumiejętnych pouczać

Wątpiącym dobrze radzić

Strapionych pocieszać

Krzywdy cierpliwie znosić

Urazy chętnie darować

Modlić się za żywych i umarłych

image 4

Uczynki miłosierdzia
co do ciała

Głodnych nakarmić

Spragnionych napoić

Nagich przyodziać

Podróżnych w dom przyjąć

Więźniów pocieszać

Chorych nawiedzać

Umarłych pogrzebać


"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7)

image 4

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie.

MIŁOSIERDZIE MASZ OKAZYWAĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE BLIŹNIM,
NIE MOŻESZ SIĘ OD TEGO USUNĄĆ ANI WYMÓWIĆ, ANI UNIEWINNIĆ.

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:

    pierwszy - czyn
    drugi - słowo
    trzeci- modlitwa

W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. (Dzienniczek 742)