INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch, Litwy i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Nowości

Dwuletni program duszpasterski (2017-2019) – „Duch, który umacnia miłość”

Rok Ducha Świętego


"Duch Mój będzie regułą życia waszego. Życie wasze ma być na Mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice Moje i poznasz przepaść miłosierdzia Mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć Moją - i tę dasz poznać światu. Będziesz przez modlitwę pośredniczyć między ziemią a niebem." (Dz.S.F. 438)

"Córko Moja, trzy cnoty niech cię zdobią szczególnie: pokora, czystość intencji i miłość. Nic więcej nie czyń, tylko to, czego żądam od ciebie, i przyjmij wszystko, co ci podaje Moja ręka; staraj się żyć w skupieniu, abyś słyszała głos Mój, który jest cichy tak, że tylko dusze skupione go słyszeć mogą..." (Dz.S.F. 1779)

"(...) żeby usłyszeć głos Boży, trzeba mieć ciszę duszy i być milczącą, nie milczeniem ponurym, ale ciszą w duszy, to jest skupieniem w Bogu. Można wiele mówić, a nie przerwać milczenia, a znowu można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie.(...) Według mojego pojęcia i doświadczenia, to reguła o milczeniu powinna by być na pierwszym miejscu.(...)" (Dz.S.F. 118)

Zgodnie z tym, co napisała św. Faustyna, staramy się żyć pod natchnieniem Ducha Świętego, wsłuchiwać się w Jego ciche natchnienia.

Więcej informacji na temat programu duszpasterskiego na stronie Konferencji Episkopatu Polski

Duch Święty w życiu konsekrowanym. Homilia Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego

Rok 2016 w Kościele Katolickim Rokiem Miłosierdzia Bożego

rok_2016


Jest to dla nas rok wielu łask i okazja do głębszego życia naszym charyzmatem.

Warto zadać sobie pytanie jak ten czas dobrze wykorzystać. Polecamy uważnej lekturze wywiad z papieżem Franciszkiem "Miłosierdzie to imię Boga".

Papież Franciszek zaprasza nas do dawania świadectwa. W rozdziale Jak dobrze przeżyć Jubileusz pisze m.in. "...toczy się gra o naszą wiarygodność jako chrześcijan...". Papież przypomina słowa Jana od Krzyża "pamiętajmy, że pod koniec życia będziemy sądzeniu z miłości".

W bulli "Misericordiae vultus" czytamy m.in "Nowe zadanie dla wszystkich chrześcijan, aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze.[...] Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga!"

W jednej z homilii Papież Franciszek powiedział m.in "Przesłanie Jezusa to miłosierdzie. Dla mnie mówię to z pokorą, jest to najmocniejsze przesłanie Boga".

image 3


Idea Miłosierdzia Bożego jest głoszona przez ostatnie kilkanaście lat z ogromną siłą. Wciąż jednak dla wielu, w tym ludzi wierzących, nie jest zrozumiała. Papież Franciszek wyjaśnia ją następująco: "pełne miłosierdzia serce Boga, nie rezygnuje z żadnych dróg, by dotrzeć do grzesznika. Nie pomija żadnej szczeliny, choćby najmniejszej, jeśli może przez nią popłynąć przebaczenie".

Co to oznacza dla nas świeckich konsekrowanych? Mamy w miejscach, w których żyjemy i pracujemy, szukać takiej szczeliny, poruszać się po peryferiach ludzkiej egzystencji, wychodzić do drugiego człowieka, z całą dobrocią i miłością, jaką tylko umiemy odnaleźć na dnie własnego serca, dzięki łasce i miłości Boga.ŚDM Kraków 2016 - Kochać to oddać wszystko

Wszędzie tam, gdzie są konsekrowani zawsze jest radość - Franciszek

image 3

Podczas wizyty papieża Franciszka z okazji światowych dni młodzieży w dniach 26-29.07.2016 w Krakowie działało CENTRUM POWOŁAŃ.

W drodze na stadion Cracovia byliśmy witani przez wolontariuszy, którzy rozdawali prezent od Papieża Franciszka - książeczkę o znamiennym tytule "Kochać to oddać wszystko."

Poznajmy przesłanie papieża Franciszka - Hymn o Radości

Chciałem wam powiedzieć jedno słowo, a tym słowem jest radość.

To jest właśnie piękno konsekracji: radość, radość ... Nie ma świętości w smutku!

Radość nie jest niepotrzebną ozdobą, ale potrzebą i fundamentem życia ludzkiego. W codziennym zabieganiu każdy mężczyzna i każda kobieta pragnie osiągnąć radość całą swoją istotą i zamieszkać w niej.

W świecie częsty jest deficyt radości. Nie jesteśmy powołani do wielkich gestów ani głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości, pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni.

image 3

Powołując nas Bóg mówi: "jesteś ważny dla mnie, kocham cię, liczę na ciebie". Jezus mówi to każdemu z nas!

Z tego rodzi się radość! Radość chwili, w której Jezus spojrzał na mnie. Zrozumienie i odczucie tego jest sekretem naszej radości. Czuć się kochanym przez Boga, czuć, że dla Niego nie jesteśmy numerami, ale osobami; mieć poczucie, że to On nas wzywa.

Kto stawia w centrum własnego życia Chrystusa, już nie stawia siebie w centrum! Im bardziej jednoczysz się z Jezusem i On staje się centrum twojego życia, tym bardziej On sprawia, że przestajesz skupiać się na sobie, kręcić się wokół siebie, a otwierasz się na innych. To nie my jesteśmy w centrum, jesteśmy, jeśli tak można powiedzieć, "przemienieni", jesteśmy w służbie Chrystusa i Kościoła.

Kto spotkał Pana i idzie za nim, jest posłańcem radości. Franciszek


image 3

Tych wszystkich, którzy odwiedzili stoisko Instytutów Świeckich oraz tych, którzy nie dotarli, a poszukują swojej drogi, zapewniamy o modlitwie.

Pamiętajcie Jezus na Was czeka, jak mówił papież Franciszek czas opuścić kanapę swojego komfortu i zacząć żyć, jesteśmy za młodzi na emeryturę!

Ufamy, że dla każdej i każdego z Was Pan Bóg ma swój plan, jest on ukryty w Twoim sercu.

"Dzisiaj prosiłam pana Jezusa, abym się mogła widzieć z pewną osobą, a będzie mi znak, iż onę Pan powołuje do klasztoru tego. I widziałam się z nią, i zrozumiałam, że duszyczka ta ma powołanie, i prosiłam Pana, aby raczył sam kształtować duszę jej, i często rozmawiałam z nią o powołaniu, a resztę Pan dokona". (Dzienniczek 1009)

image 3

ŚDM 2016, Homilia Franciszka na Jasnej Górze, Msza Święta związana z 1050 Jubileuszem Chrztu Polski

ŚDM 2016, Wypowiedź Franciszka po wizycie w Prokocimiu, szpital dla dzieci chorych onkologicznie

ŚDM 2016, Treść rozważań Drogi Krzyżowej, XIV stacji powiązanych z 14 uczynkami miłosierdzia

ŚDM 2016, Wystąpienie Franciszka, na koniec rozważań Drogi Krzyżowej

ŚDM 2016, Homilia Franciszka w Łagiewnikach, do kapłanów, osób konsekrowanych

ŚDM 2016, Rozważania Franciszka w Brzegach, wspólne czuwanie modlitewne z młodymi

ŚDM 2016, Homilia Franciszka w Brzegach, na zakończenie Światowych Dni Młodzieży