INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch, Litwy i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Akt Zawierzenia Instytutu Matce Bożej Miłosierdzia


image 3

Instytut Miłosierdzia Bożego od zarania był zawierzony opiece Matki Bożej Miłosierdzia.

Początkiem tego zawierzenia było obranie Matki Bożej Miłosierdzia za Główną Patronkę Instytutu.

Kolejnym krokiem stało się, zawierzanie Matce Bożej Miłosierdzia, powołania każdej nowej kandydatki, na początku formacji.

Ostatecznie wieloletnia praktyka przyjęła formę uroczystego Aktu Zawierzenia, który został dokonany w dniu 18 czerwca 1992 w Święto Bożego Ciała i Krwi Chrystusa.

Akt ten został ponowiony w listopadzie 2015, w Częstochowie, w kaplicy Matki Bożej, w obecności kilkudziesięciu członkiń.

W ten sposób został uczczony ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO ogłoszony przez papieża Franciszka , przypadający na okres II.2015 - II. 2016.

Stałą praktyką jest coroczne ponawianie Aktu Zawierzenia podczas rocznych rekolekcji całej wspólnoty.

Wiele członkiń odmawia Akt Zawierzenia prywatnie codziennie, polecając Matce Bożej całą wspólnotę, prosząc o łaski nowych powołań oraz wierność dla tych z nas, które od lat są trwale złączone ślubami z Instytutem.


Akt Zawierzenia

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, Niepokalana Matko Boga i Matko nasza!

Twój Syn Najmilszy, Jezus Chrystus w niezgłębionym swoim Miłosierdziu wybrał i zaprosił każdą z nas

do szczególnej służby i oddania się Jego Miłosierdziu w Instytucie Miłosierdzia Bożego.


W najgłębszym uniżeniu i poczuciu swojej wielkiej niegodności, a zarazem z wdzięcznością,

radością i ufnością odpowiedziałyśmy na to wezwanie Boskiego Zbawiciela.


A teraz stajemy przed Tobą, Matko Miłosierdzia, kruche, słabe i zawierzamy Tobie Instytut i nasze w nim powołanie.


Weź w swoje matczyne dłonie dzieło swojego Syna, Jezusa Chrystusa,

kieruj jego rozwojem według upodobania Bożego, aby wypełnił zlecone mu przez Boga zadanie.

Uproś Ducha Świętego, aby naszą wspólnotę uświęcał i umacniał,

by zechciał przyprowadzić do niej wiele osób o sercach gorących i ofiarnych.


Matko Kościoła, z największą ufnością powierzamy Ci Instytut Miłosierdzia Bożego,

tę małą cząstkę Kościoła Świętego

Prowadź go i strzeż jako własności Twojej. Amen


Toruń, 18 czerwca 1992