INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
main


Jesteśmy świeckim żeńskim instytutem życia konsekrowanego, mieszkamy i apostołujemy na terenie Polski, Brazylii, USA oraz Włoch i Ukrainy.

Nie prowadzimy życia wspólnego. Swoją codzienną modlitwą, pracą, postawą i świadectwem staramy się przemieniać świat "od wewnątrz". Wszystkie kobiety, które noszą w sercu pragnienie życia konsekrowanego, a jednocześnie chcą pozostać w życiu świeckim, wykonując swój zawód i utrzymując kontakt z najbliższą rodziną, zapraszamy do bliższego poznania naszego charyzmatu i sposobu życia.

Św. Siostra Faustyna - Patronka Instytutu Miłosierdzia Bożego


image 3

Instytut Miłosierdzia Bożego powstał w 1948, jego założycielem był bł. ks. Michał Sopoćko spowiednik Św. s. Faustyny.

Św. s. Faustyna została przyjęta za Patronkę Instytutu Miłosierdzia Bożego w dniu 9 maja 1998r.

Uroczysty AKT miał miejsce w Laskowicach Pomorskich, w ten sposób, uczczono 50 rocznicę powstania IMB.

O Jezu mój, jak się niezmiernie cieszę z tego, żeś mi dał zapewnienie, że zgromadzenie to będzie. Już nie mam żadnej w tym wątpliwości, ani cienia, i widzę, jak wielką ono odda chwałę Bogu, będzie odbiciem tego największego przymiotu, który jest w Bogu, to jest Miłosierdzie Boże. Nieustannie wypraszać będą dla siebie i świata całego miłosierdzie Boże, a wszelki uczynek miłosierdzia wypływać będzie z miłości Bożej, które to miłością przepełnione będą. Ten wielki przymiot Boży będą się starały przyswoić sobie i nim żyć, i starać się, by inni go poznali i ufali dobroci Bożej. Zgromadzenie to, Miłosierdzia Bożego, będzie w Kościele Bożym, jako ul we wspaniałym ogrodzie, ukryte, ciche siostry jako pszczółki pracować będą, aby miodem karmić dusze bliźnich, a wosk ma płynąć na cześć Boga (Dzienniczek 664)


Będziesz wypraszać z towarzyszkami swymi miłosierdzie dla siebie i świata (Dzienniczek 435).


Akt Przyjęcia bł. s. Faustyny za patronkę Instytutu Miłosierdzia Bożego

Błogosławiona Faustyno

my - członkinie Instytutu Miłosierdzia Bożego
obieramy Ciebie za Patronkę Instytutu
i powierzamy Twemu wstawiennictwu
wszystkie sprawy związane z jego rozwojem w Polsce i Brazylii
oraz wszędzie tam, gdzie Opatrzność Boża nas postawi.


Pokornie Cię prosimy,
abyś zechciała przyjąć nas za swoje towarzyszki
dla wypraszania Miłosierdzia Bożego dla całego świata
zgodnie z zaleceniem, jakie otrzymałaś od Pana Jezusa. (por. Dz.435)


Dopomóż nam,
by Pan Jezus był dla nas Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6)
i żebyśmy szły za Nim - w prawdzie i miłości.


Pomagaj nam przemieniać się przez odnawianie umysłu,
abyśmy umiały rozpoznawać wolę Bożą (por. Rz 12, 2)
względem naszej Wspólnoty i względem każdej z nas.


Wspomagaj nas, abyśmy z całą gorliwością i ufnością
zachowywały jedność Ducha,
dzięki więzi, jaką jest pokój (por. Ef 4, 3)
i abyśmy ciągle wracały do pierwotnej miłości (por. Ap. 2, 4),
dla uwielbienia Bożego Miłosierdzia,
dla pożytku Kościoła Świętego i nas samych.

Amen.


Laskowice Pomorskie, 9 maja 1998